Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen i Malung-Sälens kommun ger vägledning till kommuninvånare i egenskap av konsumenter och företagare inom avtals- och konsumenträtt. Konsumentvägledningen hjälper även till med privatekonomisk rådgivning, budget- och skuldrådgivning samt hjälp med skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

Konsumentvägledningen är en kommunal service för alla som är bosatta och skrivna i Malung-Sälens kommun, och för företag som driver verksamhet inom kommunen. All rådgivning är kostnadsfri, opartisk och vägledande, och utgår från gällande lagstiftning.

Konsument

När du som privatperson köper något av en näringsidkare, till exempel i en affär eller på internet gäller konsumentlagarna som ger konsumenter ett extra skydd. Dessa lagar är tvingande och kan bara avtalas bort till något som är bättre för konsumenten.

Som konsument kan du bland annat få:

  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument.
  • Vägledning vid reklamationer.
  • Råd och information inför köp av varor och tjänster.

Du kanske är missnöjd med något du har köpt och behöver hjälp med att reklamera. Eller så vill du ha information om dina rättigheter i en tvist där du och den som har utfört en tjänst inte är överens. Kanske är du på väg att köpa någonting och vill ha förköpsrådgivning som att ta del av tester och fakta kring någon produkt. Det finns också andra tillfällen när konsumentvägledningen kan vara till din hjälp. Ring och fråga om du är osäker.

Företagare

Vid ett köp företagare emellan eller privatpersoner emellan omfattas detta inte av konsumentlagarna. I stället gäller då köplagen och avtalslagen, det vill säga i första hand vad man har kommit överens om.

Köplagen är till skillnad från konsumentlagarna inte tvingande, vilket innebär att du och säljaren kan komma överens om att något annat ska gälla än vad som står i denna lag. Avtalstexten för vad man har kommit överens om blir därmed oftast är avgörande för vad som gäller. Men det finns undantag, till exempel vid oseriös försäljning.

När man som företagare ingår avtal med en konsument står man som garant enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Privatekonomi

Konsumentvägledningen kan även ge privatekonomisk rådgivning för att:

  • Planera för bästa sparande, till exempel till pension;
  • Förbereda för ny familjesituation;
  • Få rådgivning när pengarna inte vill räcka till, eller skulderna har blivit övermäktiga;
  • Få veta vad man inte berättar om i ”Lyxfällan”…

Här gäller tystnadsplikt, och rådgivningen sker helt och hållet på dina villkor. Genom att bolla med någon annan kan man få nya infallsvinklar på sina funderingar och problem. Känns ekonomin övermäktig brukar lättnaden bli påtaglig när någon annan kan avlasta och ge förslag till lösningar.

Läs mer i vår servicedeklarationPDF

Sidan uppdaterad 2017-08-29 av