Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Valnämnden 2018-02-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 1-8
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollVN 2018-02-15 §§ 1-8.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 7-13
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2018-02-07 §§ 7-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljönämnden 2018-01-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 1-10
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMN 2018-01-31.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Byggnadsnämnden 2018-02-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 1-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollBN 2018-02-01.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Antagande av detaljplan för Fäbodvägen
  • Meddelande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Ljungberg
  Nedladdningsbart protokollFäbodvägen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Byggnadsnämnd i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-02-01,§ 1, att anta                 Detaljplan för Fäbodvägen, Västra Sälen 6:54.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens anslagstavla 2018-02-16.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen.

  Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs.kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättninga att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag  då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum,ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun  

  Stadsbyggnadskontoret                                                                   

  Box14

  78221 Malung

   

 6. Antagande - ändring av del av detaljplan för Stöten Granfjället
  • Meddelande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Ljungberg
  Nedladdningsbart protokollDel av Stöten Granfjället
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Byggnadsnämnd i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-02-01, §2, att anta Ändring av del av
  till Detaljplan för Stöten Granfjället.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2018-02-16.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 7. Socialnämnden 2018-02-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 1-14
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-02-07 §§ 1-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018-02-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHjälpmedelsnämnden Dalarna
  Paragrafer§§ 1-11
  Förvaringsplats för protokolletLandstingshuset, Vasagatan 27, Falun
  SekreterarePiret Ögren
  Nedladdningsbart protokollhttps://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2018-02-01&styrelse=129&DP=Plänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunfullmäktige 2018-02-19
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKF 2018-02-19.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 februari, kl. 18.30, på Folkets Park Orrskogen i Malung.

  Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Upprop
  3. Val av justerare
  4. Återredovisningar av byggnadsnämnden, miljönämnden, socialnämnden samt Malung-Sälen Turism AB
  5. Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB
  6. Nytt ägardirektiv för Malung-Sälens Turism AB
  7. Lokal handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism och social oro
  8. Motion angående demokratidagar på kommunens bibliotek
  9. Motion angående Dags att ta sex timmars arbetsdag på allvar
  10. Vatten- och avloppsplan
  11. Vatten- och avloppstaxa 2018
  12. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
  13. Avsägelser och val
  14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
  15. Val av ersättare i styrelsen för Malungs Elverk AB
  16. Val av ersättare i kommunstyrelsen
  17. Val av ersättare i arvode -och organisationskommittén
  18. Val av ersättare i valberedningen
  19. Val av ersättare i styrelsen för Malung-Sälen Turism AB
  20. Val av ersättare i styrelsen för Malungshem AB
  21. Val av ersättare i socialnämnden
  22. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
  23. Handlingar för kännedom
 10. Kommunstyrelsen 2018-02-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 1-33
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKS 2018-02-06 §§ 1-33.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 1-8
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2018-01-24 §§ 1-8.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Arvodes- och organisationskommittén 2018-02-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArvodes- och organisationskommittén
  Paragrafer§§ 1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-01-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 1-13
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollKFNAU 2018-01-31 §§ 1-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 2-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-01-17 §§ 2-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 1-32
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-01-29 §§ 1-32.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Trafikverkets beslut om fastställd vägplan för ombyggnad av väg 1024,2018-01-22
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansTrafikverket
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareMona Enqvist
  Nedladdningsbart protokollProtokoll - extern webbplatslänk till annan webbplats
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Sidan uppdaterad 2017-12-11 av