Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Kultur- och fritidsnämnden, extra sammanträde 2018-10-08 §§ 56-57
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 56-57
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollKFN 2018-10-08 §§ 56-57.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunfullmäktige 2018-10-22
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTherese Eriksson
  DokumentKF2018-10-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Socialnämnden 2018-10-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 79-89
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-10-03 §§ 79-89.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kungörelse om granskning- Detaljplan för västra Gammelgårdsområdet.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentGammelgårdsområdet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett förslag till detaljplan för Västra Gammelgårdsområdet har upprättats
  och finns utställt för granskning enligt PBL 2010:900 under tiden 10 oktober - 2 November 2018.

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra att del av stamfastigheten Västra Sälen 5:42
  samt  9 st sedan tidigare avstyckade större tomter inom Gammelgårdsområdet, som är belägna norr om Gammelgårdens Värdshus och ca 800 meter nordost om Högfjällshotellet, kan fastighetsregleras och bebyggas med fritidshus. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra utveckling för hotelländamål direkt norr om Gammelgårdens Värdshus.

   

 5. Kommunstyrelsen 2018-10-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 119-131
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2018-10-02 §§ 119-131.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 181-186
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-10-02 §§ 181-186.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 53-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2018-10-03 §§ 53-58.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 59-64
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2018-09-26 §§ 59-64.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämnden 2018-10-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 77-78
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-10-03 §§ 77-78.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 42-55
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKFN 2018-09-26 §§ 42-55.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Valnämnden 2018-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 42-44
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollVN 2018-09-24 §§ 42-44.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Meddelande om antagande av detaljplan: Ändring av del av Kullen & Backen .
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentKullen &Backen -Transtrands Kronopark 1:427
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-09-27 § 86, att anta Ändring av del av detaljplan för Kullen & Backen, Transtrands Kronopark 1:427, Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2018-09-28.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till
  den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från
  den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum,ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 13. Byggnadsnämnden 2018-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 84-92
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollBN 2018-09-27 §§ 84-92.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2017-12-11 av