Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Pågående planering

Det finns alltid många planer på gång i Malung-Sälens kommun. Här presenteras de planer som just nu är under framtagande.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att få information om och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Alla detaljplaner som handläggs med normalt planförfarande kungörs förutom här på kommunens hemsida även på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna.

Synpunkter kan du lämna in skriftligt eller muntligt till stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. Viktigt att komma ihåg är att bara skriftliga yttranden kan ligga till grund för ett evetuellt senare överklagande av beslut att anta en detaljplan.

Planer aktuella för samråd:

Kullen & Backen, Transtrands Kronopark 1:427

Samrådstid 9 Maj 2018 - 1 Juni 2018

 

Nissvägen, Östra Utsjö 39:7

Samrådstid 18 maj 2018 - 13 juni 2018

 

Planer aktuella för granskning:

Hotell Bügelhof, Västra Sälen 3:22

Granskningstid 4 Maj 2018 - 4 juni 2018

 

Personalbyggnad, Östra Sälen 8:12

Granskningstid 9 Maj 2018 - 1 Juni 2018


Sidan uppdaterad 2018-05-22 av